Index.html

Note:
Mit projekt er bygget op af mindre dele som jeg har lavet gennem hele kursusforloebet. Jeg har forsoegt at inddrage de accepter som jeg synes var interessant og udfordrende at arbejde med. Projekt har intet design formaal og har stoerre fokus paa de forskellige delelementer hver for sig. Jeg bruger en java-script validator paa min index.html for at proeve lidt java-script med et par funktioner og for at forgrene ud paa de forskellige hovedemner som HTML/CSS, PHP og MySQL. Bruger en funktion til at tjekke vaerdier fra et select tag og to input op imod nogle faste vaerdier med et if else statement.


Keywords: